معرفی فرودگاه بین المللی امام خمینی

فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) در سال ١٣٨٤ به بهره‌برداری رسید و با شروع فعالیت آن، پروازهای بین‌المللی از مبدا و به مقصد تهران به این فرودگاه منتقل شد. در پی نقش و ماموریت منحصر به فرد این فرودگاه در شبکه حمل‌ونقل کشور و سوددهی بالای آن و با هدف افزایش درآمدهای غیرهوانوردی در ایران و تقویت موقعیت کشور در حمل‌ونقل هوایی، لجستیک و ترانزیت مسافر و بار، بر اساس برنامه پنجم توسعه کشور، فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) به شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به مساحت ١٤هزار هکتار تبدیل شدو با تصویب اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در سال ١٣٩٢ توسط هیئت محترم دولت، این شرکت فعالیت خود را از آذر ماه سال ١٣٩٤، به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی آغاز نمود. همچنین طرح جامع شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با در نظر گرفتن اهداف برنامه ریزی شده همچون تبدیل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به قطب اول بار در منطقه و قطب دوم مسافری و لحاظ کردن ملاحظات هوانوردی و لجستیکی در تاریخ ١٥ خرداد ماه ١٣٩٧ به عنوان سند ٣٠ ساله توسعه، به تصویب مجمع عمومی شرکت شهر فرودگاهی و وزارت راه و شهرسازی رسید.

تشریفات فرودگاه بین المللی امام خمینی

فرودگاه بین المللی امام خمینی به عنوان مهمترین فرودگاه کشور و بر عهده داشتن مسئولیت پروازهای خارجی پایتخت ایران دارای ۴ سرویس تشریفات فرودگاهی است که سرویس CIP در این فرودگاه در میان کشورهای منطقه بی نظیر بوده و حتی در فرودگاه بین المللی دبی نیز چنین خدماتی به مسافران ارائه نمی شود:

 

CIP Service

خدمات جایگاه تشریفات اختصاصی CIP به صورت همزمان به مسافران ورودی و خروجی کلیه شرکت های هواپیمایی در فرودگاه بین المللی امام خمینی ارائه می شود.

رزرو آنلاین

 

Business Lounge

خدمات جایگاه تشریفات اختصاصی CIP به صورت همزمان به مسافران ورودی و خروجی کلیه شرکت های هواپیمایی در فرودگاه بین المللی امام خمینی ارائه می شود.

رزرو آنلاین

 

Fast Track خروجی

خدمات جایگاه تشریفات اختصاصی CIP به صورت همزمان به مسافران ورودی و خروجی کلیه شرکت های هواپیمایی در فرودگاه بین المللی امام خمینی ارائه می شود.

رزرو آنلاین

 

Fast Track ورودی

خدمات جایگاه تشریفات اختصاصی CIP به صورت همزمان به مسافران ورودی و خروجی کلیه شرکت های هواپیمایی در فرودگاه بین المللی امام خمینی ارائه می شود.

رزرو آنلاین